Skip to main content

Στόχοι

Το Έργο CONFES στοχεύει στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των υπαρχόντων ασύρματων–οπτικών ευρυζωνικών δικτύων μετάδοσης, που θα εξυπηρετούν τόσο ασύρματα δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς, όσο και σταθερά μητροπολιτικά δίκτυα.
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Έργου είναι:


  • Καθορισμός συνολικής αρχιτεκτονικής μιας συνδυαστικής δικτυακής υποδομής ενσύρματων/ασύρματων τεχνολογιών, με εγγυήσεις ποιότητας και υψηλή αποδοτικότητα από άκρο-σε-άκρο.

  • Υλοποίηση κατάλληλων οντοτήτων διαχείρισης κίνησης τόσο στην πλευρά του σταθμού βάσης (BS-ODORA) όσο και στην πλευρά των οπτικών στοιχείων (ONU/ OLT-ODORA), καθώς και του πρωτοκόλλου μεταβίβασης (ODORAP) των απαιτήσεων σε πόρους διασύνδεσης (backhaul resources) από το σταθμό βάσης προς το οπτικό δίκτυο. 

  • Ενσωμάτωση της λύσης CONFES σε εμπορικά διαθέσιμες πλατφόρμες διαχείρισης συστημάτων νέας γενιάς (LTE).

  • Διακρίβωση και επίδειξη λειτουργίας, ανάλυση αποτελεσμάτων και τεχνική αξιολόγηση της λύσης CONFES.

  • Εκπόνηση τεχνο-οικονομικής ανάλυσης για τη διερεύνηση της εμπορικής σκοπιμότητας της λύσης, βάσει σεναρίων χρήσης της αρχιτεκτονικής CONFES σε υφιστάμενα/μελλοντικά δίκτυα, μοντέλων τηλεπικοινωνιακής κίνησης, παραμέτρων χρέωσης μελλοντικών υπηρεσιών, SLAs μεταξύ εμπλεκομένων (παρόχων δικτύου/υπηρεσιών, χρηστών), κλπ.

  • Μελέτη επέκτασης της αρχιτεκτονικής με ενσωμάτωση τεχνολογιών WDM, ώστε να ικανοποιούνται οι μελλοντικές απαιτήσεις χωρητικότητας και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται το κόστος αναβάθμισης της υποδομής.

BS: Base Station
ODORA: Optical & Dynamic Optical resource Allocation
ODORAP: Optical & Dynamic Optical resource Allocation Protocol
ONU: Optical Network Unit
PON: Passive Optical Network